تبلیغات
اطلاعات جامع خودرو - خرید قرص بنزین>تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان

خرید قرص بنزین>تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان

قرص بنزین>تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان

قیمت: 11900 تومان

قرص بنزین (MADE IN USA)
تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان مورد استفاده برای هر نوع وسیله نقلیه(گازوئیلی و بنزینی)
بهبود سوخت و تثبیت كیفیت آن هنگام فعالیت موتور
پاك كننده رسوبات كربنی در محفظه احتراق
با ایجاد لایه ای باور نكردنی در محفظه احتراق از تشكیل دوباره رسوبات كربنی جلو گیری می كند. باعث دفع سریع تر حرارت از موتور و از بین رفتن سر و صدای ناهنجار موتور می گردد.
تست شده توسط كمپانی جنرال موتور
- كاهش گازهای آلاینده تا 53%
- افزایش توان موتور تا3/5%
- كاهش رسوبات لوله اگزوز
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- مورد تائید شركت m.e.m خودرو(آپشن ایساكو)
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA(سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده)
- برنده جایزه برترین كیفیت و ارزش از سازمان نظارت بر حقوق مصرف كننده(CQC OF PUERTO RICO)
9786005096361: ISBN
سلامت موتور خودرو را با استفاده مداوم از قرص داینوتب تضمین كنید
نحوه استفاده از داینوتب :
به منظور تركیب كامل و سریع قرص با بنزین پیشنهاد می گردد ابتدا قرص داینوتب را در باك خودرو انداخته سپس اقدام به سوخت گیری نمایید. قرص 1 گرمی داینوتب برای 60 لیتر بنزین،
قرص 0.5 گرمی برای 30 لیتر، قرص 0.25 گرمی برای 15 لیتر، و مدل XL تا 100 لیتر بنزین پرتوان تولید می كند.
نحوه عملكرد داینوتب:
استفاده از قرص داینوتب در بنزین باعث افزایش اكتان و در گازوئیل باعث كاهش ستان می شود كه تاثیر بسزایی در كاهش سوخت مصرفی، افزایش توان موتور و بهبود عملكرد خودرو خواهد داشت.
بنابراین می توان نتیجه گرفت استفاده مستمر از قرص داینوتب میزان مراجعه به تعمیرگاه را تا حد چشمگیری كاهش می دهد.
زمان لازم جهت تاثیر گذاری:
داینوتب بین 15 تا 30 دقیقه به طور كامل در سوخت حل شده كه این مهم به درجه حرارت، كیفیت سوخت، حركت خودرو و سایر شرایط بستگی دارد.
در تست ثابت كه خودرو حركتی نداشته این قرص پس از 30 دقیقه بطور كامل حل شده و رسوبی در سوخت از آن باقی نمانده است.
نحوه تثبیت كیفیت سوخت:
استفاده از داینوتب یك مزیت دو جانبه دارد، بطوری كه ابتدا با بهبود سوخت (بنزین یا گازوئیل) باعث تثبیت كیفیت آن هنگام فعالیت موتور می شود و پس از طی نمودن مسافتی حدود 750 تا 1500 كیلومتر تمام رسوبات كربن را در محفظه احتراق پاك نموده و با ایجاد لایه های مفید در این محفظه از ایجاد مجدد رسوبات كربنی جلوگیری كرده و باعث دفع سریع تر حرارت از موتور می گردد كه در نتیجه به از بین رفتن صداهای ناهنجار موتور می انجامد.
مكمل افزایش اكتان + مكمل تمیز كننده موتور + مكمل كامل سوزی سوخت = یك عدد قرص داینوتب (تولید ایالات متحده)
كاهش مصرف سوخت
افزایش قدرت موتور
كاهش آلاینده و رسوبات
افزایش شتاب خودرو
دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA(سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده)
برنده جایزه برترین كیفیت و ارزش از سازمان نظارت بر حقوق مصرف كننده (CQC OF PUERTO RICO)
لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.
اطلاعات خود را کامل و صحیح وارد نمایید.
کد پستی صحیح خود را وارد نمایید برای ارسال سریع.
كاهش مصرف سوخت
افزایش قدرت موتور
كاهش آلاینده و رسوبات
افزایش شتاب خودرو
دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA(سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده)
برنده جایزه برترین كیفیت و ارزش از سازمان نظارت بر حقوق مصرف كننده
كاهش رسوبات لوله اگزوز
مورد تائید شركت m.e.m خودرو(آپشن ایساكو)
تست شده توسط كمپانی جنرال موتور
از بین رفتن سر و صدای ناهنجار موتور
باعث دفع سریع تر حرارت از موتور
پاك كننده رسوبات كربنی در محفظه احتراق

خرید        سوال از فروشنده

قرص بنزین>تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان

قیمت: 11900 تومان

قرص بنزین (MADE IN USA)
تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان مورد استفاده برای هر نوع وسیله نقلیه(گازوئیلی و بنزینی)
بهبود سوخت و تثبیت كیفیت آن هنگام فعالیت موتور
پاك كننده رسوبات كربنی در محفظه احتراق
با ایجاد لایه ای باور نكردنی در محفظه احتراق از تشكیل دوباره رسوبات كربنی جلو گیری می كند. باعث دفع سریع تر حرارت از موتور و از بین رفتن سر و صدای ناهنجار موتور می گردد.
تست شده توسط كمپانی جنرال موتور
- كاهش گازهای آلاینده تا 53%
- افزایش توان موتور تا3/5%
- كاهش رسوبات لوله اگزوز
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- مورد تائید شركت m.e.m خودرو(آپشن ایساكو)
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA(سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده)
- برنده جایزه برترین كیفیت و ارزش از سازمان نظارت بر حقوق مصرف كننده(CQC OF PUERTO RICO)
9786005096361: ISBN
سلامت موتور خودرو را با استفاده مداوم از قرص داینوتب تضمین كنید
نحوه استفاده از داینوتب :
به منظور تركیب كامل و سریع قرص با بنزین پیشنهاد می گردد ابتدا قرص داینوتب را در باك خودرو انداخته سپس اقدام به سوخت گیری نمایید. قرص 1 گرمی داینوتب برای 60 لیتر بنزین،
قرص 0.5 گرمی برای 30 لیتر، قرص 0.25 گرمی برای 15 لیتر، و مدل XL تا 100 لیتر بنزین پرتوان تولید می كند.
نحوه عملكرد داینوتب:
استفاده از قرص داینوتب در بنزین باعث افزایش اكتان و در گازوئیل باعث كاهش ستان می شود كه تاثیر بسزایی در كاهش سوخت مصرفی، افزایش توان موتور و بهبود عملكرد خودرو خواهد داشت.
بنابراین می توان نتیجه گرفت استفاده مستمر از قرص داینوتب میزان مراجعه به تعمیرگاه را تا حد چشمگیری كاهش می دهد.
زمان لازم جهت تاثیر گذاری:
داینوتب بین 15 تا 30 دقیقه به طور كامل در سوخت حل شده كه این مهم به درجه حرارت، كیفیت سوخت، حركت خودرو و سایر شرایط بستگی دارد.
در تست ثابت كه خودرو حركتی نداشته این قرص پس از 30 دقیقه بطور كامل حل شده و رسوبی در سوخت از آن باقی نمانده است.
نحوه تثبیت كیفیت سوخت:
استفاده از داینوتب یك مزیت دو جانبه دارد، بطوری كه ابتدا با بهبود سوخت (بنزین یا گازوئیل) باعث تثبیت كیفیت آن هنگام فعالیت موتور می شود و پس از طی نمودن مسافتی حدود 750 تا 1500 كیلومتر تمام رسوبات كربن را در محفظه احتراق پاك نموده و با ایجاد لایه های مفید در این محفظه از ایجاد مجدد رسوبات كربنی جلوگیری كرده و باعث دفع سریع تر حرارت از موتور می گردد كه در نتیجه به از بین رفتن صداهای ناهنجار موتور می انجامد.
مكمل افزایش اكتان + مكمل تمیز كننده موتور + مكمل كامل سوزی سوخت = یك عدد قرص داینوتب (تولید ایالات متحده)
كاهش مصرف سوخت
افزایش قدرت موتور
كاهش آلاینده و رسوبات
افزایش شتاب خودرو
دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA(سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده)
برنده جایزه برترین كیفیت و ارزش از سازمان نظارت بر حقوق مصرف كننده (CQC OF PUERTO RICO)
لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.
اطلاعات خود را کامل و صحیح وارد نمایید.
کد پستی صحیح خود را وارد نمایید برای ارسال سریع.
كاهش مصرف سوخت
افزایش قدرت موتور
كاهش آلاینده و رسوبات
افزایش شتاب خودرو
دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA(سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده)
برنده جایزه برترین كیفیت و ارزش از سازمان نظارت بر حقوق مصرف كننده
كاهش رسوبات لوله اگزوز
مورد تائید شركت m.e.m خودرو(آپشن ایساكو)
تست شده توسط كمپانی جنرال موتور
از بین رفتن سر و صدای ناهنجار موتور
باعث دفع سریع تر حرارت از موتور
پاك كننده رسوبات كربنی در محفظه احتراق

خرید        سوال از فروشنده


برچسب ها: قرص افزایش اكتان بنزین، قرص افزایش اکتان بنزین، قرص بنزین، قرص مکمل بنزین، قرص مکمل بنزین داینو تب، تبدیل كننده بنزین معمولی به بنزین پرتوان،  

تاریخ : جمعه 13 فروردین 1395 | 01:00 ق.ظ | نویسنده : هادی علیزاده | نظرات

  • paper | زرین باکس | ام جی